Program RODZINA 500 PLUS

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

            W związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 poz. 2134 ze zm.) Wójt Gminy Klucze informuje świadczeniobiorców, że wnioski o świadczenia wychowawcze 500+ można składać w formie elektronicznej za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl , PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lipca 2019r, natomiast w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 r.

Warunki uzyskania świadczenia na dziecko od 1 lipca 2019 r.:

WAŻNE!  Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku od 1 lipca – do 30 września 2019 r., czyli np. wniosek złożony we wrześniu, oznacza, że świadczenie zostanie przyznane od lipca.

WAŻNE ! Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 września), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli np. wniosek złożony w październiku 2019 r. – świadczenie zostanie przyznane od października.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia

Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca,

zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie

od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie

od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Jeden wniosek na wszystkie dzieci.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.)

Zmiany w znaczy sposób uproszczą proces ubiegania się o świadczenie wychowawcze.

 


Pozostałe informacje o Programie 500+ dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
:
www.mpips.gov.pl

 

 

 

 

Rodzina 500 plus


Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.Program 500 + w Gminie KluczeStatystyka rodzin

W Gminie Klucze  zamieszkuje 1711 rodzin wychowujących dzieci w wieku do 18 roku życia, w tym rodzin z jednym dzieckiem jest 1075, rodzin z dwojgiem dzieci jest 551, rodzin z trojgiem i więcej dzieci – 85 (wg stanu na dzień 03.02.2016 r.)

Jednostka realizująca Program 500 +

Program 500+  realizować będzie Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Urzędu Gminy Klucze, 32-310 Klucze ul. Partyzantów 1, biura  nr 2 i 3 znajdujące się na parterze budynku urzędu gminy, telefon kontaktowy: 32 6428 508, 32 6428 439, 32 8428 664 wew. 40 lub 72  lub telefon 32 6429 335, adres e-mail: asilkirodz@gmina-klucze.pl;
klucze@gmina-klucze.pl


 Wniosek w formie elektronicznej będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl , PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
  

Informacje o Programie 500+ dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
www.mpips.gov.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-15
Data publikacji:2016-03-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:17336