Organizacje pozarządowe

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu rozwijania  kultury.

 

1 października 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Powołanie przedstawiciela Wójta Gminy Klucze do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Klucze oraz ustalenia składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Klucze

24 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok.

TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA W ZAŁĄCZENIU (PLIK DO POBRANIA)

17 kwietnia 2019

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.32.2019 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie:     wyboru ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 roku.

25 marca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR OR.0050.32.2019 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 25 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.31.2019 Wójta Gminy Klucze z dnia 22.03.2019r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.31.2019
Wójta Gminy Klucze
z dnia 22.03.2019r.

 

w sprawie:     powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 roku

 

22 marca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR OR.0050.31.2019 Wójta Gminy Klucze z dnia 22.03.2019r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.22.2019 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 01 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.22.2019

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 01 marca 2019 r.

 

w sprawie:      wyboru ofert w  konkursie na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

1 marca 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR OR.0050.22.2019 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 01 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.21.2019 Wójta Gminy Klucze z dnia 27.02.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.21.2019
Wójta Gminy Klucze
  z dnia 27.02.2019 r.

 

w sprawie:        powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm. ) w zw. z art. 15 ust  2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Klucze z dnia 23 lutego 2012 roku Nr OR.0050.14.2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych, zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze Nr OR.0050.37.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku

 

 

27 lutego 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR OR.0050.21.2019 Wójta Gminy Klucze z dnia 27.02.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Klucze
Data utworzenia:2015-07-13
Data publikacji:2015-07-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Wołek
Liczba odwiedzin:55937